Innowacyjny System Identyfikowania, Monitorowania i Oceny Potencjału Komercjalizacyjnego Wyników Prac Badawczych

19 kwietnia 2017    Kategoria: Wszystkie

Podręcznik „Innowacyjny System Identyfikowania, Monitorowania i Oceny Potencjału Komercjalizacyjnego Wyników Prac Badawczych” powstał w ramach projektu „SCOUTING – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt powstał w partnerstwie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (główny wykonawca, lider partnerstwa), Universidad de Cádiz (partner ponadnarodowy), Politecnico di Torino (partner ponadnarodowy) oraz Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego (partner wewnętrzny UŁ). Tekst publikacji w formacie PDF

Zasadniczym elementem projektu było opracowanie i przetestowanie innowacyjnego systemu identyfikowania, monitorowania i oceny potencjału komercjalizacyjnego wyników prac badawczych, zawierającego w swoim zakresie opis procesów wchodzących w skład zarządzania popytem na badania oraz zarządzania podażą wyników badań. Prezentowany materiał zawiera opis wprowadzenia oraz funkcjonowania sieci scoutów w ramach uwarunkowań uczelni wyższych, przetestowany na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego. Czytaj dalej

Możliwość komentowania Innowacyjny System Identyfikowania, Monitorowania i Oceny Potencjału Komercjalizacyjnego Wyników Prac Badawczych została wyłączona

Zarządzanie ryzykiem, materiał zaliczeniowy

2 stycznia 2017    Kategoria: Wszystkie

Zarządzanie ryzykiemDla studentów studiów II stopnia, niestacjonarnych, zamieszczam materiał stanowiący podstawę do zaliczenia zajęć z przedmiotu Zarządzanie ryzykiem projektu. Poza testem wiedzy teoretycznej do zaliczenia niezbędne będzie rozliczenie projektu Plan Zarządzania Ryzykiem, który jest opracowywany w grupach projektowych w ramach zajęć ćwiczeniowych.

Pobierz materiał: Zarządzanie ryzykiem – materiały dla studentów.

 

Możliwość komentowania Zarządzanie ryzykiem, materiał zaliczeniowy została wyłączona

Polski fetysz innowacji. Nie zakładajcie startupów, tylko róbcie biznes – Bankier.pl

2 stycznia 2017    Kategoria: Wszystkie

Wielu młodych ma nadzieję zarobić wymarzony pierwszy milion na internetowych startupach i nowych technologiach. Jeśli jednak chcą zwiększyć swoją szansę na sukces w biznesie, powinni raczej postawić na działalność „w realu”. To w realnej gospodarce jest wciąż o wiele więcej nisz do wykorzystania. Najwyższy czas również na gruntowne zmiany w podejściu do innowacji.

Źródło: Polski fetysz innowacji. Nie zakładajcie startupów, tylko róbcie biznes – Bankier.pl

Możliwość komentowania Polski fetysz innowacji. Nie zakładajcie startupów, tylko róbcie biznes – Bankier.pl została wyłączona

Dyżury w semestrze zimowym 2016

26 listopada 2016    Kategoria: Wszystkie

Terminy i godziny dyżurów w semestrze zimowym 2016:

Wtorki – godz. 12:00 – 14:00

Piątki – godz. 14:00 – 16:00

Miejsce dyżurów:

Łódź, Piotrkowska 266, pokój nr 5 w Pałacyku. uwaga, to nie są pracownie komputerowe!

tel 42 631 37 53, email maciej.szczepanczyk@p.lodz.pl;

tel kom tel_jpg

Możliwość komentowania Dyżury w semestrze zimowym 2016 została wyłączona

Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez innowacje otwarte

16 listopada 2016    Kategoria: Wszystkie

Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez innowacje otwarte

Współczesne przedsiębiorstwa mają wiele możliwości kreowania i wdrażania innowacji. Jedną z nich jest możliwość wykorzystania wiedzy drzemiącej w najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa, na zewnątrz organizacji. Umiejętność czerpania z tej wiedzy staje dziś obecnie jedną z kluczowych zdolności budującej przewagę konkurencyjną oraz więzi z rynkiem. W artykule opisano przypadki stosowania otwartych innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP.
Aktualna sytuacja wymusza zmiany w podejściu do zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach. Nowy paradygmat innowacji otwartych polega na zaangażowaniu zewnętrznych uczestników w procesy innowacyjne. Umiejętność czerpania wiedzy z otoczenia przedsiębiorstwa staje się obecnie jedną z kluczowych zdolności budującą przewagę konkurencyjną oraz silne więzi z uczestnikami rynku. Celem rozważań jest przedstawienie modeli innowacji otwartych oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce przedsiębiorstw z sektora MSP.

Słowa kluczowe: innowacje otwarte, modele innowacji otwartych, sektor MSP, crowdsourcing.

Pobierz cały tekst artykułu

Możliwość komentowania Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez innowacje otwarte została wyłączona