IwZ6

Informatyka w zarządzaniu – Zadanie 6

 

Proszę wykonać w arkuszu kalkulacyjnym program obsługujący analizę ankiety nt. „Znajomość i wykorzystanie komputerów i Internetu w przedsiębiorstwach” zamieszczonej poniżej. W programie powinny być wykorzystane takie elementy, jak: rozwijalne listy wyboru, pola wyboru, przyciski opcji oraz makroprogram. Do zadań tworzonego programu należeć powinno:

¨      szybkie wprowadzanie wyników pojedynczych ankiet;

¨      zestawienie zbiorcze wyników;

¨      graficzna prezentacja 3 wybranych zagadnień (np. respondenci wg płci – wybór trudniejszych do analizy danych zwiększa ocenę).

 

Twoja płeć:  mężczyzna  kobieta
Wykształcenie:  zawodowe  średnie zawodowe  średnie ogólne  wyższe techniczne  wyższe ekonomiczne  wyższe inne
Miejsce zamieszkania:  wieś  miasto do 20 tys. mieszkańców  od 20 do 50 tys.  od 50 do 100 tys.  pow. 100 tys. mieszkańców
Zatrudnienie:  firma zatrudniająca do 10 osób  od 11 do 25 osób  od 26 do 50 osób  od 51 do 100 osób  pow. 100 osób
Zatrudnienie w dziale:  produkcyjnym  administracyjnym  marketingu  finansowym
Firma w Internecie  nie istnieje  tylko e-mail  strona WWW  pełny serwis klienta
Obsługę komputera poznałem/am  na kursie  w szkole (na studiach)  samouk  prywatne lekcje
(można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
Znajomość programów  Word  Excel  Access  Power Point  Outlook  Turbo Pascal  C++
(można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
Sprawność maszynopisania  dobra  słaba  brak
Jakie znasz usługi internetowe  e-mail  WWW  usenet  IRC  FTP
(można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)

 

 

Procedura wykonania:

 

Należy stworzyć 4 arkusze: ankieta, pomocniczy, wynik, zestawienie.

 

„Ankieta” będzie zawierać 10 pól służących do wprowadzania danych. Będą to pola o nazwach: „pole kombi”, „pole wyboru”, „pole opcji”. Należy zwrócić uwagę na pola opcji, które muszą być grupowane w „polach grupy”.

Każde z pól jest połączone z odpowiednimi komórkami na arkuszu „pomocniczy”.

 

Arkusz „Pomocniczy” zawiera 10 tabel z wartościami odpowiednich pól z arkusza „Ankieta” oraz przechowuje informacje z pól wyboru (przy każdej tabeli).

 

„Wynik” to arkusz, w którym umieszczona jest tabela wynikowa dla bieżącego respondenta, tzn. stała jest lista pytań a w kolumnie obok pojawia się lista odpowiedzi bieżącego respondenta.

 

„Zestawienie” zawiera tabelę, podobną jak w arkuszu „Wynik” jednak zbierającą odpowiedzi wszystkich respondentów. Aby utworzyć zestawienie należy utworzyć makro, które kopiuje dane z arkusza „Wynik” i wkleja do arkusza „Zestawienie”. Jednak makro zarejestrowane przez użytkownika będzie tylko kopiowało i wklejało odpowiedzi zawsze w tym samym wierszu. Zmiana tego wymaga ingerencji w składnię makroprogramu, tzn. trzeba je uzupełnić o zmienną zliczającą dotychczasowych respondentów i od niej uzależnić numer wybieranego do wklejania wiersza.