IwZ1

Informatyka w zarządzaniu – zadanie nr 1

 

Firma, w której pracujesz zatrudnia kilkanaście osób w systemie trójzmianowym, przez 7 dni w tygodniu. Zasady wynagradzania są proste, albowiem istnieje pojęcie dniówki, premii za pracę na nocną zmianę oraz premii za pracę w niedziele i święta. Premie sumują się, czyli osoba pracująca na nocną zmianę w niedzielę otrzymuje do wynagrodzenia zasadniczego (dniówki) premię za pracę na nocną zmianę i premię za pracę w święta.

Proszę przygotować arkusz kalkulacyjny zliczający wszystkie typy dniówek przepracowanych przez każdego pracownika i obliczający należne wynagrodzenie miesięczne.

Założenia:

–         Z1 –zmiana podstawowa

–         Z2 – zmiana popołudniowa

–         Z3 – zmiana nocna

–         S1 –zmiana podstawowa świąteczna

–         S2 – zmiana popołudniowa świąteczna

–         S3 – zmiana nocna świąteczna

–         wynagrodzenie podstawowe (za zmiany Z1 i Z2) – 60 zł brutto

–         premia za pracę na nocnej zmianie – 20 zł brutto

–         premia za pracę w niedziele i święta – 25 zł brutto

 

Proponowany wzór harmonogramu:

 

L.p.

Imię i nazwisko

1 2 3 4 5 6 7 31

Wynagrodzenie podstawowe

Premia 1

Premia 2

Łącznie

1 A B Z1 Z1 Z2 Z3 Z1 Z1 S1
2 C D
3 E F Z2
4 G H
5 I J
6 K L
7 M N
8 O P
9 R S
10 T U
11 W Z
Liczba pracowników na zmianie 1
Liczba pracowników na zmianie 2
Liczba pracowników na zmianie 3