Narzędzia inf. w zarządzaniu

Materiały do zajęć:

Wprowadzenie

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 6

Zadanie 7

Podsumowanie

Zadanie zaliczeniowe:

plik nr 1 [Zadanie zaliczeniowe] oraz treść uzupełniająca do zadania [informacje uzupełniające]