UŁ Zarządzanie projektami

Materiały z zajęć dla formy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Zarządzanie projektami

 

Struktura projektu zaliczeniowego:

 1. Opis koncepcji projektu
 2. Cele projektu w podziale na główny i cząstkowe
 3. Produkty projektu w podziale na produkt główny projektu i produkty cząstkowe projektu
 4. Analiza interesariuszy projektu
 5. Analiza ryzyk projektu
 6. Wymagania dla produktu głównego projektu i produktów cząstkowych projektu (nie dotyczy studiów niestacjonarnych)
 7. Model fazowy projektu
 8. Struktura podziału prac
 9. Karta zadania – produkty cząstkowe zadania (nie dotyczy studiów niestacjonarnych)
 10. Monitoring postępu prac (nie dotyczy studiów niestacjonarnych)
 11. Diagram sieciowy (nie dotyczy studiów niestacjonarnych)
 12. Wykres Gantta