Techniki pracy w projekcie

Celem przedmiotu jest:

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami stosowanymi w Zarządzaniu Projektami.

2. Przedstawienie możliwości zastosowań różnych technik do rozwiązywania typowych problemów Zarządzania Projektami.

3. Kształtowanie kreatywności w generowaniu rozwiązań.

W ramach przedmiotu poruszane będą zagadnienia z zakresu:
Technik zarządzania czasem
Technik zarządzania budżetem
Monioringu projektu metodą earned value
Technik zarządzania jakością
Technik efektywnego podejmowania decyzji
Kreatywnego generowanie rozwiązań w zarządzaniu projektami

 

Program ćwiczeń:

1. Analiza kosztów i korzyści projektu
Analiza szans i zagrożeń wynikających z realizacji projektu oraz wskazanie ilościowych i jakościowych korzyści i kosztów projektu.

2. Definiowanie celów projektu
Matryca logiczna projektu

3. Analiza interesariuszy projektu
4. Etapowanie projektu (model fazowy)
5. Karta projektu
6. Struktura podziału prac
7. Analiza produktów projektu
Matryca logiczna projektu

8. Diagram sieciowy projektu
9. Harmonogram realizacji projektu
10. Plan zasobów
11. Monitorowania postępu prac w projekcie – plan sterowania

 

Skrypt do zajęć: [plik do pobrania]