Archiwum kategorii ‘Zarządzanie projektami’

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Rząd przyjął projekty dokumentów na lata 2014-2020

12 stycznia 2014    Kategoria: Zarządzanie projektami
 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt Umowy Partnerstwa, będącej najważniejszym dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich, a także projekty krajowych programów operacyjnych. – Prezentujemy dziś program skoku cywilizacyjnego, jaki Polska powinna dokonać do 2020 r. – powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Towarzyszyli mu wicepremierzy Elżbieta Bieńkowska oraz Janusz Piechociński. 

– Treść przyjętych dokumentów to nasze plany na to, jak powinna wyglądać Polska w 2020 r. Są one efektem kilku lat pracy nad stworzeniem spójnej wizji rozwoju kraju – zaznaczyła wicepremier Elżbieta Bieńkowska i dodała, że przyjęcie dokumentów przez rząd oznacza rozpoczęcie formalnych negocjacji z Komisją Europejską. Przypomniała, że Polska otrzymała 23 proc. ogólnej puli polityki spójności na lata 2014-2020.

Foto: M.Śmiarowski/KPRM

Wicepremier przedstawiła najważniejsze informacje związane z nową perspektywą, w tym obszary na które przeznaczone zostanie nowe rozdanie Funduszy Europejskich. Są to: dostępność transportowa, konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, energetyka, środowisko, kultura oraz zatrudnienie, edukacja, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. – Unijne środki mają służyć poprawie infrastruktury transportowej. Chodzi przede wszystkim o dokończenie sieci dróg ekspresowych tak, żeby wszystkie polskie miasta wojewódzkie były połączone z Warszawą i między sobą. Europejskie pieniądze będą płynąć także na zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności rodzimej gospodarki – powiedziała. Jest też pakiet związany z energetyką, środowiskiem i kulturą – inwestycje środowiskowe mają być kontynuacją rozpoczętych w latach 2007-2013 projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową, a także ochroną przeciwpowodziową. – Duży nacisk położymy na inwestycje w edukację, np. kształcenie w poszukiwanych zawodach czy dodatkowe zajęcia szkolne i pozalekcyjne. Wsparciem obejmiemy przedsięwzięcia związane ze zwiększaniem zatrudnienia i wyrównywaniem szans społecznych osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy – dodała.

Więcej informacji o nowej puli unijnych środków oraz krajowych programach na kolejną perspektywę znajduje się w poniższych materiałach:

Funudusze Europejskie 2014-2020  (383 KB)

Program Infrastruktura i Środowisko  (448 KB)

Program Inteligentny Rozwój  (366 KB)

Program Wiedza Edukacja Rozwój  (484 KB)

Program Polska Cyfrowa  (446 KB)

Program Polska Wschodnia  (443 KB)

Program Pomoc Techniczna  (357 KB)

Z dokumentami na lata 2014-2020 przyjętymi przez rząd można się zapoznać na stronie Fundusze Europejskie 2014-2020  

za pomocą Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Rząd przyjął projekty dokumentów na lata 2014-2020.

Możliwość komentowania Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Rząd przyjął projekty dokumentów na lata 2014-2020 została wyłączona

Zarządzanie projektami w akademii Altkom

13 listopada 2013    Kategoria: Zarządzanie projektami
 

Zestaw ciekawych materiałów szkoleniowych udostępnionych przez ALTKOM Akademia. Zapraszam do zapoznania się z webinarami: Zarządzanie ryzykiem w projektach, Zarządzanie zakresem projektu, Planowanie projektów wg PRINCE, Trudne sytuacje Menedżera w projektach.

Zarządzanie ryzykiem w projektach

Czytaj dalej

Możliwość komentowania Zarządzanie projektami w akademii Altkom została wyłączona