Potwierdzenie treści programowych

Karta warunków realizacji przedmiotu „Narzędzia oceny i reagowania na ryzyko”, rok ak. 2021-22

 

Karta dla przedmiotu realizowane dla trybu studiów: STACJONARNEGO

PL_Karta warunków realizacji przedmiotu_STACJONARNE

 

Karta dla przedmiotu realizowane dla trybu studiów: NIESTACJONARNEGO

PL_Karta warunków realizacji przedmiotu_NIESTACJONARNE