Archiwum kategorii ‘Wszystkie’

The Impact of Employees’ Own Knowledge on the Effectiveness of Project Managers’ Development Programs

15 grudnia 2019    Kategoria: Wszystkie
 

The article presents experiences from the implementation of three development programs for employees in the construction industry. Development programs were implemented in organizations culturally rooted in three different countries: Poland, Austria and France. Each of the programs had a similar goal – to increase the competence of project managers. However, each of the programs was based on different assumptions and used the experience of the organisations? employees to a different level. It resulted from cultural differences in the approach to knowledge management of the organization. The article attempts to evaluate the effectiveness of development programs in the function of using the knowledge of the employees. The research was conducted for over two years, it resulted from the duration of development programs of the surveyed organisations.

Keywords

Training Development of managers Project management competencies Organization culture 

 

Cite as:
Pietras P., Szczepanczyk M. (2020) The Impact of Employees’ Own Knowledge on the Effectiveness of Project Managers’ Development Programs. In: Karwowski W., Ahram T., Nazir S. (eds) Advances in Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences. AHFE 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 963. Springer, Cham, pp 385-390

[Link do strony wydawnictwa]

Możliwość komentowania The Impact of Employees’ Own Knowledge on the Effectiveness of Project Managers’ Development Programs została wyłączona

Podręcznik „Zarządzanie projektem. Podręcznik przyszłego PMa”

15 grudnia 2019    Kategoria: Wszystkie
 

Zarządzanie projektami jest wciąż aktualną dziedziną wiedzy, szczególnie w dobie dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Statystyki zakończonych projektów zbierane na całym świecie pokazują dobitnie, że nie wszystkie projekty kończą się sukcesem, a w stosunku do wielu z nich, główni interesariusze mają poważne zastrzeżenia co do ich efektywności. Warto zatem zaproponować świeże spojrzenie, podzielić się praktyką w zakresie realizacji projektów, podać wskazówki, które ukierunkują sposób zarządzania projektem. Niniejszy podręcznik jest adresowany do studentów ostatnich lat studiów na kierunku zarządzanie i pokrewnych oraz dla studentów studiów podyplomowych zarządzanie projektami. W książce zebrane zostały najczęściej stosowane metody i techniki zarządzania projektami, jak również wiele uwag oraz sugestii dotyczących uniknięcia błędu kopiowania 1:1 proponowanych w nim narzędzi bezpośrednio do praktyki przedsiębiorstwa.

Link do wydawnictwa CEDEWU

Możliwość komentowania Podręcznik „Zarządzanie projektem. Podręcznik przyszłego PMa” została wyłączona

O potrzebie innowacji społecznych w kształceniu ustawicznym Polaków (Lifelong Learning)

16 listopada 2017    Kategoria: Wszystkie
 

O potrzebie innowacji społecznych w kształceniu ustawicznym Polaków (Lifelong Learning)

Współczesne gospodarki stawiają wysokie wymagania społeczeństwom dotyczące ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy, kształtowania postaw w kierunku przedsiębiorczości i kreatywności. Rozwój koncepcji „kształcenia przez całe życie” (Lifelong Learning) stanowi jeden z priorytetów działań w edukacji na świecie i w UE. Badania wykazują, że dorośli Polacy kształcą się i doskonalą zdecydowanie rzadziej niż mieszkańcy pozostałych państw UE.
Środki, które Polska otrzymuje na ten cel z różnych funduszy europejskich, nie zmieniają tej sytuacji. Zdaniem autorów, polskiej edukacji dla dorosłych potrzebne są innowacje społeczne, przez które rozumie się nowe idee, procesy, sposoby działania, których celem jest zaspokojenie bieżących i przyszłych potrzeb związanych z ciągłym uzupełnianiem wiedzy. Potrzeby i wyzwania w obszarze edukacji dla dorosłych stają się coraz bardziej „palące”. Celem rozważań jest ukazanie, jak innowacje społeczne mogą stać się dźwignią zmian systemowych.

Słowa kluczowe: kształcenie ustawiczne, edukacja przez całe życie, Lifelong Learning, innowacje społeczne.

Pobierz cały tekst artykułu

Możliwość komentowania O potrzebie innowacji społecznych w kształceniu ustawicznym Polaków (Lifelong Learning) została wyłączona

Studiujesz? Praktykuj!

8 listopada 2017    Kategoria: Wszystkie
 

Możliwość komentowania Studiujesz? Praktykuj! została wyłączona

INNOWACJE SPOŁECZNE W TEORII I PRAKTYCE

19 kwietnia 2017    Kategoria: Wszystkie
 

Zachęcam do lektury artykułów opublikowanych w monografii „INNOWACJE SPOŁECZNE W TEORII I PRAKTYCE” wydanych pod moją redakcją.

Ze wstępu do monografii…

W wyniku głębokich przemian we współczesnym świecie, obowiązujące  dotychczas idee i zasady ulegają przeobrażeniom, a my jesteśmy świadkami  powstawania nowych organizacyjnych i społecznych przemian, w których  kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego staje się potencjał człowieka.

Obserwowane od ponad wieku przyspieszenie rozwoju gospodarczego  i wzrost dobrobytu były dotychczas związane z postępem technicznym, który  był napędzany wprowadzanymi na rynki innowacyjnymi rozwiązaniami.  Rozwój innowacyjny nie byłby jednak możliwy bez odpowiedniego klimatu  społecznego, sprzyjającego wprowadzaniu tych zmian. Innowacje pojawiały się  często w przeszłości, jednak nie miały wielkiego wpływu na poprawę dobrobytu  człowieka. Dopiero to, co obecnie nazywamy rewolucją przemysłową, czyli  rozwojem kapitalistycznym opartym na wolności gospodarczej, poszanowaniu  własności prywatnej, korzystaniu z owoców własnej pracy (mechanizm  rynkowy) pozwoliły na szybkie i szerokie rozprzestrzenianie się innowacji  i zaspokajanie potrzeb całego społeczeństwa (nie tylko elit) [W. Kwaśnicki, Jak wspierać rozwój innowacji społecznych, [w:] Innowacje społeczne, od idei do upowszechniania efektu, pod red. A. Olejniczuk-Merta, Monografie Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2014, s. 27.].

Tekst monografii w formacie PDF

Czytaj dalej

Możliwość komentowania INNOWACJE SPOŁECZNE W TEORII I PRAKTYCE została wyłączona