C.V.

Pobierz CV Maciej Szczepańczyk

 

MACIEJ SZCZEPAŃCZYK

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania

Prakademik, łączący praktykę biznesową z wiedzą akademicką. Od ponad 15 lat prowadzi firmę doradczą oraz jest zaangażowany w zarządzanie Spółkami działającymi w sektorze B+R, budowlanym oraz przemysłowym. Jednocześnie od 2000 roku jest pracownikiem akademickim na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej. Zawodowo zajmuje się budowaniem strategii i modeli biznesowych oraz projektowaniem innowacyjnych rozwiązań oraz zarządzaniem projektami. W swojej praktyce biznesowej i akademickiej realizował wiele projektów badawczo-rozwojowych, rozwojowych i infrastrukturalnych na zlecenie inwestorów prywatnych, publicznych oraz trzeciego sektora o łącznej wartości budżetów ponad 1 mld złotych. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia zarządzania projektami (PMI, Prince2, Agile), myślenia projektowego (Design Thinking) oraz projektowania modeli biznesowych (Business Model Canvas).
Autor i współautor kilkunastu monografii i książek z zakresu zarządzania projektami, planowania działalności i przedsiębiorczości oraz innowacji społecznych.

EDUKACJA

 • 2019
  Prince2R Foundation Certificate in Project Management / Altkom Akademia
 • 2018
  Akademia Startup / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • 2016
  Moderator Design Thinking / Certyfikowane szkolenia moderatorów Design Thinking, DTdlaFirm, Warszawa
 • 2014
  Menedżer projektu badawczo-rozwojowego / Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu
 • 2012
  Doktor ekonomii w dziedzinie zarządzania / Politechnika Łódzka
 • 2010
  Rachunkowość i podatki / Studia podyplomowe w Politechnice Łódzkiej
 • 2002 – 2003
  Master of Business Administration – Finance & Incurance / School of Business, Illinois State University / Politechnika Łódzka
 • 2001 – 2002
  Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego / Kwalifikacje pedagogiczne w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy „Karta Nauczyciela”
 • 1997 – 2002
  Tytuł magistra w specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem / Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 2004 – obecnie
  Politechnika Łódzka, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji – Adiunkt. Praca naukowa oraz dydaktyczna w obszarach: Zarządzanie Projektami, Budowanie modeli biznesowych – Lean Start’up, Design Thinking, Planowanie działalności przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne, Komputerowe wspomaganie zarządzania, Systemy informacyjne przedsiębiorstwa / Autor i współautor 9 książek oraz ponad 25 recenzowanych artykułów z zakresu zarządzania.
 • 2017 – obecnie
  Iron Milestone Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu spółki.
 • 2015 – obecnie
  Idea Developer Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, pomysłodawca i autor know-how spółki w zakresie zarządzania projektami / Spin-off utworzony z Politechniką Łódzką.
 • 2014 – 2016
  Politechnika Łódzka, Kierownik projektu badawczo-rozwojowego z zakresu innowacji społecznych, pn. „Internetowy system wspomagający identyfikację i terapię wad wymowy w grupie dzieci w wieku przedszkolnym” / 3 partnerów projektu / Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Program Innowacje Społeczne
  / Budżet projektu 1 mln PLN.
 • 2012 – 2015
  Politechnika Łódzka, Kierownik biura projektu badawczo-rozwojowego, pn. „Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla” / 2 partnerów projektu / Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju / Budżet projektu 22 mln PLN.
 • 2004 – 2012
  Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji – Szef zespołu promocji / Pełnomocnik ds. promocji i public relations.
 • 2007 – obecnie
  „MASZ” Maciej Szczepańczyk – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
  / Freelancer w zakresie doradztwa gospodarczego i szkoleń (zarządzanie projektami, start-up, finanse).
 • 2011 – 2014
  Stone Master S.A. / Członek Rady Nadzorczej.
 • 2008 – obecnie
  Fundacja Inkubator w Łodzi / Współpraca w zakresie prowadzenie szkoleń z zakresu: rejestracji działalności gospodarczej, projektowanie modelu biznesowego, opracowywania biznes planów, marketingu w małej firmie oraz form opodatkowania w ramach Projektów aktywizacji zawodowej.
 • 2005 – 2011
  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Łodzi / Współpraca w zakresie – opracowywania projektów inwestycyjnych dla klientów PTE Łódź, prowadzenie szkoleń z zakresu rejestracji działalności gospodarczej, opracowywania biznes planów, marketingu

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE

#ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

 • Od 2008 roku w ramach studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami na Politechnice Łódzkiej realizacja modułów szkoleniowych z zakresu:
  • techniki i narzędzia planowania projektu,
  • zarządzanie jakością projektu (cele, produkty, zadania, rezultaty projektu),
  • zarządzanie ryzykiem w projekcie,
  • realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE.

Zrealizowanych ponad 1000 godzin szkoleniowych.

 • Listopad 2019
  Wprowadzenie na zarządzania projektami dla Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa
 • Październik 2019
  Zarządzanie projektami w jednostkach samorządowych, 2 edycje trzydniowych szkoleń na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu
 • Czerwiec 2019
  Zarządzanie projektami dla doktorantów Politechniki Łódzkiej
 • Czerwiec 2019
  Zarządzanie realizacją projektów w ramach zadań publicznych dla Mazowieckiego Centrum partycypacji Społecznej
 • Maj 2019
  Zarządzanie projektami B+R dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy W Łodzi, Urząd Marszałkowski w Łodzi
 • Luty 2017 – grudzień 2019
  Realizacja projektu szkoleniowo-doradczego „Wdrożenie zarządzania projektami w metodyce IPMA w Polaris Polska” w Opolu. 5 edycji szkoleń dla kadry Polaris Polska.
 • Kwiecień 2018
  Zarządzanie projektami IT na zlecenie firmy Follow UP z Rzeszowa,
 • Listopad 2017
  Szkolenie z zakresu Zarządzania ryzykiem w projektach na zlecenie Kolei Mazowieckich.
 • Czerwiec – wrzesień 2017
  Zarządzanie projektami w uczelni wyższej; 3 edycje szkoleń dla kadry naukowo-badawczej Politechniki Łódzkiej
 • Grudzień 2016
  Zarządzanie projektami rozwojowymi dla firmy ACS Sp. z o.o. z Łodzi
 • Styczeń – czerwiec 2016
  Cykl szkoleń dla pracowników branży informatycznej z zakresu zarządzania projektami.
 • Grudzień 2016
  Zarządzanie projektami rozwojowymi dla firmy Why Not USA Sp. z o.o. z Krakowa
 • Wrzesień – grudzień 2016
  Cykl szkoleń „Zarządzanie projektami EKO” na zlecenie firmy DANFOSS. Miejsce realizacji: Poznań, Wrocław, Katowice, Warszawa.
 • Wrzesień – październik 2015
  Cykl szkoleń „Zarządzanie projektami w pracy naukowca – kobiety naukowca” na zlecenie Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi.
 • Maj – czerwiec 2015
  Cykl szkoleń z zakresu zarządzania projektami przygotowującego do certyfikacji IPMA dla kadry firmy HRP, na zlecenie firmy HRP z Łodzi.

#PRODUCT AND SERVICE DESIGN

Maj 2018 – sierpień 2019
– Projekt pn. „Introducing service innovation into product-based manufacturing companies” – THINGS+; (nr CE988);
Ekspert Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w obszarze Service Design – prowadzenie warsztatów i szkoleń dla przedsiębiorców z regionu łódzkiego.

#DESIGN THINKING

 • Od 2017 roku do dzisiaj realizacja modułu tematycznego w postaci dwudniowych warsztatów z projektowania innowacyjnych rozwiązań metodą Design Thinking w ramach studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami na Politechnice Łódzkiej (5 edycji studiów, 80 godzin warsztatów).
 • Luty – Maj 2019
  Projekt „Bezpieczna szkoła – bezpieczne podwórko”, warsztaty Design Thinking dla wszystkich szkół podstawowych w Świdnicy z zakresu projektowania bezpiecznej szkoły i jej otoczenia dla dzieci w klasach IV – VIII. Przeprowadzenie 14 dwudniowych warsztatów w 7 publicznych szkołach podstawowych w Świdnicy.
 • Listopad 2018
  Warsztat „Zastosowanie Design Thinking w sektorze kultury” dla uczestników Festiwalu Filmowego Spektrum w Świdnicy.
 • Wrzesień 2018
  Warsztaty „Ołbin w plenerze” – projektowanie przestrzeni publicznych na osiedlu Ołbin we Wrocławiu metodą Design Thinking na zlecenie Fundacji Ładne Historie. Przeprowadzenie 2 dwudniowych warsztatów z lokalnymi aktywistami i mieszkańcami osiedla.
 • Marzec 2018
  Dwudniowe warsztaty w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi. Projektowanie szatni szkolnej metodą Design Thinking z udziałem uczniów i nauczycieli, na zlecenie Szkoły Podstawowej nr 12.
 • Luty 2018
  Warsztat Design Thinking dla zespołu Pracowni Architektonicznej Inwestprojekt P-1 Sp. z o.o. pt. „Wykorzystanie metodyki Design Thinking w pracy architekta”.
 • Styczeń 2018
  Warsztaty Design Thinking dla młodzieży licealnej w ramach Regionalnej Konferencji Samorządów Szkolnych Liceów Ogólnokształcących w Łodzi.

#FINANSE

 • Listopad 2018
  Analiza ekonomiczno-finansowa projektów na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 • Listopad 2017
  Analiza ekonomiczno-finansowa projektów na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 • Grudzień 2017
  Analiza ekonomiczno-finansowa projektów na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

#OBSŁUGA KLIENTA I NEGOCJACJE

 • Maj 2016
  Szkolenia z zakresu skutecznej prezentacji handlowej z wykorzystaniem narzędzia MS Office – PowerPoint na zlecenie firmy Roche Diagnostic Polska
 • Styczeń – Czerwiec 2015
  Obsługa klienta i negocjacje handlowe z klientami salonów samochodowych na zlecenie Volkswagen Polska.
 • Wrzesień – grudzień 2015
  Obsługa klienta i aktywne formy sprzedaży w salonach samochodowych na zlecenie Peugeot Polska.
 • Wrzesień – grudzień 2014
  Obsługa klienta i negocjacje handlowe z trudnym klientem na zlecenie Skania Polska
 • Listopad 2014
  Obsługa trudnego klienta na zlecenie firmy PZU S.A. oddział w Łodzi.

#PROJEKTOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Prowadzenie szkoleń o tematyce:

 • Budowanie modelu biznesowego;
 • Przygotowanie biznes planu;
 • Marketing w małej firmie
 • Negocjacje handlowe;
 • Finanse przedsiębiorstwa.

Szkolenia realizowane w ramach projektów przekwalifikowania lub aktywizacji zawodowej:

 • Droga do biznesu (2 edycje). Okres realizacji projektu: luty 2010 – kwiecień 2012.
 • Kapitalny Biznes (5 edycji). Okres realizacji projektu: Maj 2011 – grudzień 2013.
 • Czas na Biznes (2 edycje). Okres realizacji projektu: Wrzesień 2011 – sierpnie 2013.
 • Nowy start: Data realizacji projektu. Listopad 2011 – sierpień 2013.
 • Biznes 50+ – Im dojrzalszy, tym lepszy. Okres realizacji projektu: I kw. – IV kw. 2014.
 • Młodzi na start (2 edycje). Okres realizacji projektu: Listopad 212 – sierpień 2014.
 • Młody biznes (2 edycje). Okres realizacji projektu: Grudzień 2013 – czerwiec 2015.
 • Własny Biznes dla 50+. Okres realizacji projektu: październik 2013 – czerwcie 2015.
 • Własny biznes dla 50+. Okres realizacji projektu: maj 2016 – grudzień 2016.
 • Kobieta w biznesie Okres realizacji projektu: wrzesień 2016 – październik 2016.
 • Czas na sukces. Okres realizacji projektu: wrzesień 2016 – grudzień 2016.
 • Od zwolnienia do zatrudnienia. Okres realizacji projektu: wrzesień 2017 – grudzień 2017
 • Firma 50+ (3 edycje). Okres realizacji projektu: luty 2018 – listopad 2018.
 • Droga do sukcesu (3 edycje). Okres realizacji projektu: listopad 2018 – kwiecień 2019.