C.V.

 
Wykształcenie:
2014
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,
Studia podyplomowe: Menedżer projektu badawczo-rozwojowego
 
2012
Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania
Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu
 
2010
Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania
Studia podyplomowe: Rachunkowość i podatki
 
2002 – 2003
School of Business, Illinois State University, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
Master of Business Administration – Finance & Incurance; dyplom MBA
 
2001 – 2002
Politechnika Łódzka, Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego
Kwalifikacje pedagogiczne w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy „Karta Nauczyciela”
 
1997 – 2002
Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania
Tytuł magistra. Specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem
 
Przebieg pracy zawodowej
15 października 2012 – obecnie
Adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania i Innowacji PŁ
Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz praca naukowa.
Działalność dydaktyczna: Technologie informacyjne, Komputerowe wspomaganie zarządzania, Systemy informacyjne przedsiębiorstwa, Techniki biurowe, Negocjacje handlowe, Techniki komunikacyjne, Zarządzanie Projektami, Podstawy zarządzania strategicznego, Zarządzanie strategiczne, Planowanie działalności przedsiębiorstwa.
Działalność naukowa: Autor i współautor 4 książek oraz ponad 25 recenzowanych artykułów z zakresu zarządzania.
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ ds. promocji i reklamy.
 
2005 – wrzesień 2012
Asystent w Katedrze Systemów Zarządzania i Innowacji PŁ
 
2015 – obecnie
Prezes zarządu spółki Idea Developer Sp. z o.o.
pomysłodawca i autor know-how  – spin-off utworzony z Politechniką Łódzką
 
2007 – obecnie
„MASZ” Maciej Szczepańczyk
Prowadzenie działalności gospodarczej (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). Doradztwo gospodarcze w zakresie źródeł finansowania działalności i procesów inwestycyjnych.
 
2011 – obecnie
Członek Rady Nadzorczej, Stone Master S.A.
 
Ponadto współpracownik:
2008 – obecnie
Fundacja Inkubator w Łodzi, współpracownik.
Prowadzenie szkoleń z zakresu: rejestracji działalności gospodarczej, opracowywania biznes planów, marketingu w małej firmie oraz form opodatkowania w ramach projektów: „Własny biznes – szansa dla odważnych”; „Własny biznes – szansa dla odważnych II”; „Zostań swoim szefem”; „Droga do biznesu”; „Moja firma – moja przyszłość”; „Postaw na siebie”.
Członek komisji oceniającej wnioski o dotację w edycjach projektu „Własny biznes – szansa dla odważnych”
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 
2007 – 2012
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. Współpraca w zakresie:
– opracowywania wniosków unijnych dla klientów fundacji,
– prowadzenie szkoleń z zakresu opracowywania dokumentacji unijnej dla projektów inwestycyjnych w ramach cyklu szkoleniowego: Dyplomowany Specjalista ds. Funduszy UE.
 
2005 – obecnie
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Łodzi. Współpraca w zakresie:
– opracowywania projektów inwestycyjnych dla klientów PTE Łódź,
– prowadzenie szkoleń z zakresu rejestracji działalności gospodarczej, opracowywania biznes planów, marketingu, form opodatkowania; dla osób bezrobotnych planujących uruchomienie działalności gospodarczej finansowanych ze środków unijnych na lata 2004 – 2006 oraz 2007 – 2013.
 
Prace dla praktyki biznesu od 2002 roku
W ramach zrealizowany prac konsultingowych autor i współautor około 100 dokumentów, w postaci biznes planów, studium wykonalności,  analiz biznesowych oraz badań i analiz rynkowych.
Realizator projektów badawczo-rozwojowych oraz biznesowych w branży deweloperskiej, prasowej i informatycznej.
Współautor: koncepcji połączenia Wojskowych Zakładów Lotniczych w Polską Grupę Lotniczą; strategii rozwoju Wojskowych Zakładów Lotniczy nr 1 S.A. w Łodzi.
Autor i współautor kilkunastu dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć finansowanych ze środków UE, m.in. dla Politechniki Łódzkiej (budowa i wyposażenie Europejskie Centrum Bio i Nanotechnologii) i Uniwersytetu Łódzkiego (modernizacja i doposażenie Wydziałów: Ekonomiczno-Socjologicznego, Chemicznego, Biologii i Nauk o Ziemi, Fizyki i Informatyki Stosowanej) oraz prywatnych przedsiębiorców o łącznej wartości uzyskanego dofinansowania ponad 750 mln złotych na bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach oraz poprawę zaplecza naukowo – dydaktycznego.

Kierownik biura projektu pt „Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla” realizowanego przez zespół Politechniki Łódzkiej oraz PGE GiEK S.A. Projekt o wartość 22 mln PLN.
Kierownik projektu z zakresu Innowacji Społecznych, pt „Analiza rynku narzędzi wspomagających terapię wad wymowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”  – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany przez zespół Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenia „Radość Życia”.

Kierownik i koordynator  projektów społecznych i biznesowych. m.in. projekt obchodów 65-lecia Politechniki Łódzkiej na rynku Manufaktury 
 
Zrealizowane projekty szkoleniowe dla biznesu:
# HRP
Cykl szkoleń dla branży informatycznej z zakresu zarządzania projektami
# Scania Polska
Cykl szkoleń z zakresu: Negocjacje handlowe, Aktywne formy sprzedaży, Budowanie relacji.
# Roche Diagnostic Polska
Szkolenia z zakresu: Skuteczna prezentacji handlowa z wykorzystaniem narzędzia MS Office – PowerPoint.
# Volkswagen – dealerzy
Szkolenia z zakresu: Negocjacje handlowe – techniki negocjacji.
# Peugeot – dealerzy
Szkolenia z zakresu: Aktywne formy sprzedaży
 
Wykładowca studiów podyplomowych oraz certyfikowanych kursów szkoleniowych z zakresu Zarządzania Projektami w ramach:
– Studiów Podyplomowych „Zarządzanie projektami” na Politechnice Łódzkiej, certyfikat PRINCE 2,
– Studiów Podyplomowych „Zarządzanie projektem badawczym” na Politechnice Łódzkiej, certyfikat PRINCE 2,
– Letnich Szkół Zarządzania Projektami organizowanych przez International Faculty of Engineering, certyfikat IPMA.
 
Znajomość języków obcych
język angielski
język rosyjski
 
W wolnych chwilach
# zabawy dużych chłopców na świeżym powietrzu w ramach grupy ASG – FMJ.
# w miarę rytmicznie hałasuję na będnach