Technologie informacyjne

Zajęcia z przedmiotu: Technologie informacyjne Zajęcia prowadzone na studiach licencjackich i inżynierskich, na formach stacjonarnych i niestacjonarnych. Materiały do zajęć:
 
 
Narzędzie Google Form – budowanie kwestionariusza ankiety, zbieranie danych on-line, graficzna prezentacja wyników i ich udostępnianie;
Narzędzie Google Kalendarz – konfiguracja kalendarza, udostępnianie terminów, współdzielenie kalendarza z urządzeniami mobilnymi
 
 
Moduł  EXCEL
Materiał do przypomnienia:
Obsługa oraz podstawowe funkcje MS Excel
Adresowanie komórek [względne/bezwzględne] pobierz opis
Materiały pomocnicze funkcje logiczne
 
Zadanie 1, 2, 3
[pobierz zadanie w formacie xls Zadanie1-2-3 – podgląd rozwiązania, plik 1,2,3 rozwiązanie]
 
Zadanie 4
Plan spłaty kredytu
 
Zadanie 5
[pobierz zadanie w formacie xls 5 zadan]
 
Zadanie 6
[pobierz zadanie w formacie xls FABRYKA_uproszczona – podględ rozwiązania, plik Fabryka_uproszczona]
 
Zadanie 7 Zamiana wartość liczbowej na zapis słowny
Podgląd arkusza 1.1
 
 
Podgląd arkusza 1.2
 

 

Zadanie zaliczeniowe:

plik nr 1 [Zadanie zaliczeniowe] oraz treść uzupełniająca do zadania [informacje uzupełniające]