Studiujesz? Praktykuj!

Tytuł projektu:

Diamentowe Staże dla studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

 

!!! URUCHOMIONO ZAPISY DO PROJEKTU !!!

Poniżej znajduje się instrukcja rejestracji do projektu, aby przejść do panelu rejestracyjnego proszę kliknąć w poniższą grafikę

Aby dokonać zgłoszenia do projektu należy wyplenić formularz rejestracyjnych dostępny na platformie WIKAMP. Rejestracji można dokonać wyłącznie z „uczelnianego” adresu email, po zalogowaniu się na WIKAMPIE. Z menu „MOJE PRZEDMIOTY” należy wybrać przedmiot „Diamentowe staże” …

Następnie należy kliknąć link „Zgłoszenie rejestracyjne”

w celu przejścia do ekranu poniżej, na którym należy kliknąć opcję „wybierz ten link aby odpowiedzieć na pytania!”

Po kliknięciu przeniesiesz się do właściwego formularza rejestracyjnego.

Proszę go wypełnić, udzielając odpowiedzi na wszystkie pytania i koniecznie klikając przycisk „Prześlij formularz”.

Link do formularza rejestracji

W razie problemów z rejestracją proszę o kontakt mailowy pod adresem maciej.szczepanczyk@p.lodz.pl

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest intensyfikacja współpracy nauka – biznes poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych dla 120 studentów kierunków o profilu praktycznym Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, do końca października 2018r.

Warunki stażu:

  1. Odbycie 3 miesięcznego stażu, po min 120 godz. miesięcznie, łącznie 360 godz.
  2. Wynagrodzenie za staż 2200 brutto/miesięcznie, łącznie 6600 brutto za trzy miesiące
  3. Refundacja kosztów:
  • ubezpieczenia NNW (do 50 złotych); badań lekarskich (do 50 złotych)
  • w uzasadnionych wypadkach, możliwość refundacji kosztów zakwaterowania (do 500 złotych/miesięcznie) i dojazdów na staże poza miejsce zamieszkania (pow. 50 km)

 

Projekt skierowany jest do:

studentów studiów stacjonarnych kształcących się na kierunkach i latach stdiów podanych niżej:

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

Studia I stopnia – INŻYNIERSKIE. Łączna liczba miejsc – 24 , w tym 12 kobiet (K) / 12 mężczyzn (M), w podziale na:

– studentów III roku studiów -12 miejsc (6K/6M),

– studentów IV roku studiów -12 miejsc (6K/6M)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia I stopnia – INŻYNIERSKIE. Łączna liczba miejsc – 96 (48K/48M), w podziale na:

– studentów III roku studiów – 48 miejsc (48K/48M),

– studentów IV roku studiów -48 miejsc (48K/48M).

 

Realizatorem projektu jest Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji / Politechnika Łódzka, z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 116