Informatyka w zarządzaniu

Zajęcia z przedmiotu: Informatyka w zarządzaniu

Warunki zaleczenia przedmiotu TUTAJ

Zajęcia prowadzone na kierunku Zarządzanie, na studiach licencjackich i inżynierskich,
na formach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zadanie 1; plik PDF zadanie_1

Zadanie 2; plik PDF zadanie_2

Zadanie 3; plik PDF zadanie_3

Zadanie 5: plik PDF zadanie_5

Zadanie 6; plik PDF zadanie_6

Bonus