Zajęcia, st.niestacj.

W ramach pierwszych zajęć zapoznaliśmy się z techniką mind mappingu.

Mind Mapping (dosłownie mapowanie myśli) – szczególny rodzaj notowania, mający według jego twórców zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania oraz aktywować intuicję dzięki wykorzystaniu synergicznej współpracy obu półkul mózgowych. Metoda została opracowana przez dwóch brytyjskich naukowców: Tony’ego iBarry’ego Buzana. Czytaj więcej w wikipedii.

Opis zajęć