Witam na mojej stronie!

26 czerwca 2014    Kategoria: Wszystkie

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące mojej pracy naukowo-dydaktycznej w Katedrze Systemów Zarządzania i Innowacji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Strona skierowana jest przede wszystkim do studentów OiZ’etu oraz osób, które miałem przyjemność spotkać w ramach prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych, szkoleń i treningów oraz prac doradczych i konsultingowych.

W dziale „info” znajdziesz informacje o mnie, o Wydziale OiZ PŁ oraz dane kontaktowe. W dziale „nauka” znajdują się informacje o moim dorobku naukowym oraz prowadzonych pracach naukowo-badawczych. Dział”dydaktyka”  to informacje o przedmiotach, zajęciach i szkoleniach, które prowadzę. W dziale dostępne są materiały do zajęć, warunki rozliczania i zaliczania przedmiotów, zestawienia  literatury, adresy interesujących stron www.

Zapraszam do korzystania i pozdrawiam.
Maciej Szczepańczyk

.

Możliwość komentowania Witam na mojej stronie! została wyłączona

Dyżury w II części sesji zimowej 2017

14 lutego 2018    Kategoria: Wszystkie

Terminy i godziny dyżurów w II części sesji zimowej 2017:

14 luty 2018: 12:30 – 14:00 (środa)

15 luty 2018: 8:30 – 10:00 (czwartek)

16 luty 2018: 12:00 – 13:30 (piątek)

Miejsce dyżurów:

Łódź, Piotrkowska 266, pokój nr 5 w Pałacyku.
Uwaga, to nie są pracownie komputerowe!

tel 42 631 37 53, email maciej.szczepanczyk@p.lodz.pl;

Możliwość komentowania Dyżury w II części sesji zimowej 2017 została wyłączona

O potrzebie innowacji społecznych w kształceniu ustawicznym Polaków (Lifelong Learning)

16 listopada 2017    Kategoria: Wszystkie

O potrzebie innowacji społecznych w kształceniu ustawicznym Polaków (Lifelong Learning)

Współczesne gospodarki stawiają wysokie wymagania społeczeństwom dotyczące ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy, kształtowania postaw w kierunku przedsiębiorczości i kreatywności. Rozwój koncepcji „kształcenia przez całe życie” (Lifelong Learning) stanowi jeden z priorytetów działań w edukacji na świecie i w UE. Badania wykazują, że dorośli Polacy kształcą się i doskonalą zdecydowanie rzadziej niż mieszkańcy pozostałych państw UE.
Środki, które Polska otrzymuje na ten cel z różnych funduszy europejskich, nie zmieniają tej sytuacji. Zdaniem autorów, polskiej edukacji dla dorosłych potrzebne są innowacje społeczne, przez które rozumie się nowe idee, procesy, sposoby działania, których celem jest zaspokojenie bieżących i przyszłych potrzeb związanych z ciągłym uzupełnianiem wiedzy. Potrzeby i wyzwania w obszarze edukacji dla dorosłych stają się coraz bardziej „palące”. Celem rozważań jest ukazanie, jak innowacje społeczne mogą stać się dźwignią zmian systemowych.

Słowa kluczowe: kształcenie ustawiczne, edukacja przez całe życie, Lifelong Learning, innowacje społeczne.

Pobierz cały tekst artykułu

Możliwość komentowania O potrzebie innowacji społecznych w kształceniu ustawicznym Polaków (Lifelong Learning) została wyłączona

Studiujesz? Praktykuj!

8 listopada 2017    Kategoria: Wszystkie

Możliwość komentowania Studiujesz? Praktykuj! została wyłączona

INNOWACJE SPOŁECZNE W TEORII I PRAKTYCE

19 kwietnia 2017    Kategoria: Wszystkie

Zachęcam do lektury artykułów opublikowanych w monografii „INNOWACJE SPOŁECZNE W TEORII I PRAKTYCE” wydanych pod moją redakcją.

Ze wstępu do monografii…

W wyniku głębokich przemian we współczesnym świecie, obowiązujące  dotychczas idee i zasady ulegają przeobrażeniom, a my jesteśmy świadkami  powstawania nowych organizacyjnych i społecznych przemian, w których  kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego staje się potencjał człowieka.

Obserwowane od ponad wieku przyspieszenie rozwoju gospodarczego  i wzrost dobrobytu były dotychczas związane z postępem technicznym, który  był napędzany wprowadzanymi na rynki innowacyjnymi rozwiązaniami.  Rozwój innowacyjny nie byłby jednak możliwy bez odpowiedniego klimatu  społecznego, sprzyjającego wprowadzaniu tych zmian. Innowacje pojawiały się  często w przeszłości, jednak nie miały wielkiego wpływu na poprawę dobrobytu  człowieka. Dopiero to, co obecnie nazywamy rewolucją przemysłową, czyli  rozwojem kapitalistycznym opartym na wolności gospodarczej, poszanowaniu  własności prywatnej, korzystaniu z owoców własnej pracy (mechanizm  rynkowy) pozwoliły na szybkie i szerokie rozprzestrzenianie się innowacji  i zaspokajanie potrzeb całego społeczeństwa (nie tylko elit) [W. Kwaśnicki, Jak wspierać rozwój innowacji społecznych, [w:] Innowacje społeczne, od idei do upowszechniania efektu, pod red. A. Olejniczuk-Merta, Monografie Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2014, s. 27.].

Tekst monografii w formacie PDF

Czytaj dalej

Możliwość komentowania INNOWACJE SPOŁECZNE W TEORII I PRAKTYCE została wyłączona

SKUTECZNY PROJECT MANAGER

19 kwietnia 2017    Kategoria: Wszystkie

Zachęcam do zapoznania się z najnowszą publikacją pod tytułem: SKUTECZNY PROJECT MANAGER. JAK W SPOSÓB SPRAWNY I EFEKTYWNY REALIZOWAĆ POSTAWIONE ZADANIA O CHARAKTERZE PROJEKTOWYM.  Autorami publikacji wydanej w cyklu Monografie Politechniki Łódzkiej są: Elżbieta Jędrych, Paweł Pietras, Maciej Szczepańczyk

 

Wprowadzenie do monografii

Nie będzie nad wyraz mocne stwierdzenie, że w dzisiejszym modelu gospodarki  opartej na wiedzy, sukces organizacji jest silnie powiązany ze sprawną realizacją  działań o charakterze projektowym. Skuteczność zarządzania projektami przejawia  się w działaniach, które doprowadzą do tego, że zostaną osiągnięte postawione  przed projektem cele, w tym cele wszystkich jego głównych interesariuszy.

[Tekst monografii w formacie PDF]

Literatura przedmiotu dostarcza wielu przykładów, badań i modeli nad skutecznością  zarządzania projektami, począwszy od najbardziej rozpoznawalnego  symbolu, tzw. złotego trójkąta, poprzez polemikę z jego ograniczonością,  a skończywszy na listach czynników skuteczności projektów [Yu i inni, 2005,  s. 429; Shawn i inni, 2004, s. 31; Belassi, Tukel, 1996, s. 141; Westerveld, 2003,  s. 411; Dvir i inni, 2003, s. 385]. Jednak wielu autorów zwraca jednocześnie  uwagę, że skuteczność zarządzania projektami leży w znacznej mierze po stronie  organizacji, która je realizuje i zależy od jej sprawności, od jej gotowości do delegowania  kompetencji czy szerzej od jej kultury organizacyjnej [Bradley 1999]. Czytaj dalej

Możliwość komentowania SKUTECZNY PROJECT MANAGER została wyłączona