Archiwum miesiąca grudzień 2019

The Impact of Employees’ Own Knowledge on the Effectiveness of Project Managers’ Development Programs

15 grudnia 2019    Kategoria: Wszystkie
 

The article presents experiences from the implementation of three development programs for employees in the construction industry. Development programs were implemented in organizations culturally rooted in three different countries: Poland, Austria and France. Each of the programs had a similar goal – to increase the competence of project managers. However, each of the programs was based on different assumptions and used the experience of the organisations? employees to a different level. It resulted from cultural differences in the approach to knowledge management of the organization. The article attempts to evaluate the effectiveness of development programs in the function of using the knowledge of the employees. The research was conducted for over two years, it resulted from the duration of development programs of the surveyed organisations.

Keywords

Training Development of managers Project management competencies Organization culture 

 

Cite as:
Pietras P., Szczepanczyk M. (2020) The Impact of Employees’ Own Knowledge on the Effectiveness of Project Managers’ Development Programs. In: Karwowski W., Ahram T., Nazir S. (eds) Advances in Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences. AHFE 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 963. Springer, Cham, pp 385-390

[Link do strony wydawnictwa]

Możliwość komentowania The Impact of Employees’ Own Knowledge on the Effectiveness of Project Managers’ Development Programs została wyłączona

Podręcznik „Zarządzanie projektem. Podręcznik przyszłego PMa”

15 grudnia 2019    Kategoria: Wszystkie
 

Zarządzanie projektami jest wciąż aktualną dziedziną wiedzy, szczególnie w dobie dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Statystyki zakończonych projektów zbierane na całym świecie pokazują dobitnie, że nie wszystkie projekty kończą się sukcesem, a w stosunku do wielu z nich, główni interesariusze mają poważne zastrzeżenia co do ich efektywności. Warto zatem zaproponować świeże spojrzenie, podzielić się praktyką w zakresie realizacji projektów, podać wskazówki, które ukierunkują sposób zarządzania projektem. Niniejszy podręcznik jest adresowany do studentów ostatnich lat studiów na kierunku zarządzanie i pokrewnych oraz dla studentów studiów podyplomowych zarządzanie projektami. W książce zebrane zostały najczęściej stosowane metody i techniki zarządzania projektami, jak również wiele uwag oraz sugestii dotyczących uniknięcia błędu kopiowania 1:1 proponowanych w nim narzędzi bezpośrednio do praktyki przedsiębiorstwa.

Link do wydawnictwa CEDEWU

Możliwość komentowania Podręcznik „Zarządzanie projektem. Podręcznik przyszłego PMa” została wyłączona