Archiwum kategorii ‘Studenci’

Komunikowanie jako proces oddziaływania na klienta

3 listopada 2012    Kategoria: Akademicke, Studenci
 

Termin komunikowanie odnosi się do zjawiska porozumiewania się ludzi. Akty komunikowania zachodzą zawsze w społeczeństwie, w różnych jego strukturach i na różnych poziomach. Mają one zatem charakter społeczny.

Komunikowanie jest procesem porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Komunikowanie zawsze odnosi się do zjawiska porozumiewania się ludzi, bo są to jedyne istoty żyjące zdolne do myślenia, świadomego tworzenia i używania znaków czy symboli. Jego celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideałami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach, przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki. Mają zatem charakter społeczny.
Według Tomasza Gobana – Klasa istnieje sześć poziomów komunikowania. Komunikowanie interpersonalne znajduję się więc na drugim szczeblu i jest definiowane jako najniższy poziom komunikowania społecznego. Zazwyczaj odbywa się „twarzą w twarz”. To psychologiczny proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą. Jest to proces, który zachodzi nieustannie, bowiem przez cały czas swoją postawą ciała, mimiką, gestykulacją, no i wreszcie słowami przekazujemy określone informacje.

Czytaj dalej

Możliwość komentowania Komunikowanie jako proces oddziaływania na klienta została wyłączona

Zagnieżdżanie funkcji Jeżeli (If)

26 października 2012    Kategoria: Akademicke, Excel, Studenci
 
Źródło: [http://www.gohha.com/stronka/tutoriale/excel/function_if_zagn/function_if_zagn.html]

Najprostsze działanie funkcji Jeżeli polega na sprawdzeniu wartości podanej w komórkach arkusza ze wzorcem wprowadzonym do okna funkcji w pole Test logiczny. Następnie funkcja zwraca do komórki odpowiedni komunikat, który może być tekstem, liczbą lub spacją. Aby zrozumieć sens i sposób działania zagnieżdżania funkcji Jeżeli konieczne jest zapoznanie się i przećwiczenie jej działania na podstawowych prostych przykładach. Tutaj znajduje się tutorial, w którym można przeczytać o podstawach pracy z tą funkcją.

Czytaj dalej

Możliwość komentowania Zagnieżdżanie funkcji Jeżeli (If) została wyłączona

Funkcja logiczna Jeżeli (If)

26 października 2012    Kategoria: Excel, Studenci
 
Źródło [http://www.gohha.com/stronka/tutoriale/excel/function_if/function_if.html]

Funkcja Jeżeli jest jedną z ciekawszych i bardzo pożytecznych funkcji Excela. Za jej pomocą można sprawdzać wartości w wybranych komórkach i w zależności od wyniku funkcja będzie wypisywała odpowiednie komunikaty.

W praktyce wystarczy zapamiętać kilka prostych zasad jej stosowania, aby z powodzeniem korzystać z jej możliwości.

Pomocny w opanowaniu funkcji Jeżeli będzie poniższy filmik oraz prosty przykład opisany w dalszej części wpisu.

Źródło filmu: http://www.youtube.com/embed/jDLbcDWtj0g ; serwis www.mepi.pl

Przykłady prostego zastosowania funkcji Jeżeli opiszę na podstawie poniższej przykładowej tabelki z danymi sprzedawców i ich wynikami sprzedaży.

Czytaj dalej

Możliwość komentowania Funkcja logiczna Jeżeli (If) została wyłączona

Piątkowe zajęcia, 02 XI 2012 roku

26 października 2012    Kategoria: Komunikaty, ogłoszenia, Studenci
 

Najbliższy piątek, tj 02 listopada 2012 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Na kolejne zajęcia zapraszam 9 listopada 2012, przypominam o sprawdzianie z adresowania względnego/bezwzględnego/mieszanego.

Materiały, które mogą być pomocne w przygotowaniu się do sprawdzianu znajdziecie tutaj

Pomocne mogą być również poniższe filmy

Czytaj dalej

Możliwość komentowania Piątkowe zajęcia, 02 XI 2012 roku została wyłączona

Zasady dobrego kontaktu w komunikowaniu się

6 kwietnia 2011    Kategoria: Akademicke, Studenci
 

126Komunikacja to dialog składający się z mówienia i słuchania. Jego uczestnicy – nadawca i odbiorca, pozostając ze sobą w określonym związku emocjonalnym, dążą do wyrażania bądź przekonywania do swych myśli, poglądów, ocen. Pierwszy kontakt między ludźmi decyduje często o klimacie i przebiegu rozmowy. W kontakcie z drugim człowiekiem mamy ograniczony wpływ na to, jak postępuje partner, ale znaczny na własne zachowanie.  Aby rozmowa była konstruktywna musimy się dobrze porozumiewać. Służą do tego umiejętności interpersonalne, które każdy w pewnym stopniu posiada i wykorzystuje w kontaktach z ludźmi. Należy jednak także pamiętać o podstawowych zasadach skutecznego porozumiewania się. Są one szczególnie ważne przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych między ludźmi. Zasadami tymi są:
– Nie uogólniać i nie interpretować wypowiedzi drugiej strony.- Nie oceniać.- Nie dawać dobrych rad.- Dać się poznać drugiej stronie- Wyrażać otwarcie swoje potrzeby, uczucia i propozycje – Skoncentrować się na rozmówcy. (Gut, Haman, 1993)

Czytaj dalej

Możliwość komentowania Zasady dobrego kontaktu w komunikowaniu się została wyłączona